Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa

fundusze europejskie 2014-2020Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – czy w czasie tak dużych zmian w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dziś możemy spodziewać się coraz większych konkretów w sprawie wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020?

Krótko mówiąc TAK! Ale przechodząc do konkretów, tzw. ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jako kluczowy dokument w dniu 13 września weszła w życie.

Ustawa wdrożeniowa tzn. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020, jest strategicznie ważnym i bardzo oczekiwanym dokumentem po umowie partnerstwa, gdyż zapewnia ramy prawne dla realizacji zapisów oraz reguluje kluczowe kwestie dotyczące wdrażania poszczególnych programów operacyjnych w Polsce.

Ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 reguluje m.in. kwestie:

  • Zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces – czyli jakie kompetencje będą miały poszczególne instytucje w kraju i w 16 regionach kraju, zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie poszczególnych programów krajowych, czy Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Read moreFundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa

Prawo o Szkolnictwie Wyższym – nowelizacja ustawy

b + r środki unijneNowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jakie zmiany czekają Uczelnie Wyższe od 1 października 2014? Czy polskie uczelnie zaczną zarabiać na badaniach naukowych, a może zrobią to naukowcy … ?

1 października 2014 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym!
Zapisy znowelizowanej ustawy od wielu miesięcy budziły wiele emocji zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani współpracą w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, czy prac rozwojowych.

Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadza znaczące zmiany w obrocie prawami własności intelektualnej, które do tej pory stanowiły niemal wyłączną domenę uczelni.

Od ponad roku trwały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego negocjacje pomiędzy władzami uczelni publicznych i reprezentujących je dyrektorów centrów transferu technologii, a naukowcami, funduszami inwestycyjnymi oraz urzędnikami rządowymi, o ostateczny kształt ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie własności wynalazków.

Read morePrawo o Szkolnictwie Wyższym – nowelizacja ustawy