Zielone światło dla funduszy unijnych na lata 2014-2020!

środki unijne 2014-2020Długo wyczekiwany moment dla wszystkich, liczących na fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, nadszedł 13 lutego b.r.

Wtedy bowiem Komisja Europejska zatwierdziła  te programy operacyjne, które dotąd były jeszcze niezaakceptowane. Mowa tu o 9 regionalnych programach operacyjnych oraz o krajowym programie „Inteligentny Rozwój”. Ten ostatni budził najwięcej kontrowersji, a ponieważ jest to drugi pod względem wielkości program operacyjny na lata 2014-2020 (największym jest PO Infrastruktura i Środowisko) i jednocześnie największy program w Unii finansujący badania i rozwój, to przyszło nam poczekać na jego akceptację dłużej.

Read moreZielone światło dla funduszy unijnych na lata 2014-2020!

Szkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

szkolenia unijne dla przedsiębiorcówCzy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

Poprzednie perspektywy finansowe funduszy unijnych obfitowały w projekty szkoleniowe
i doradcze dla przedsiębiorców. O pieniądze unijne na szkolenia dla przedsiębiorców aplikowały nie tylko firmy, ale również inne instytucje – np. firmy szkoleniowe, które chciały organizować takie szkolenia.
Jeśli przedsiębiorca chciał podnieść kwalifikacje swoich pracowników i sam aplikował o fundusze, to zazwyczaj taki projekt osiągał zakładane cele i przynosił pożytek firmie. Niestety najczęściej jednak o fundusze aplikowały instytucje szkoleniowo-doradcze, które tworzyły projekt szkoleniowy tak, żeby wpisywał się w wytyczne i żeby
uzyskał jak najwięcej punktów. Często sprowadzało się to tylko do tego, żeby zespół projektowy miał pracę.

Jaki był tego efekt?

Przedsiębiorcy byli zasypywani ofertami darmowych szkoleń, które były w większości bardzo niskiej jakości,

Read moreSzkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?