Regionalne Inteligentne Specjalizacje

inteligente specjalizacjeDla wielu Beneficjentów czas wakacji jest czasem intensywnej i wytężonej pracy z uwagi na nabory projektów planowane na III i IV kwartał 2015r. w ramach konkursów ogłaszanych zarówno w programach regionalnych jak i ogólnopolskich.

W większości regionów opublikowano już dokumenty wskazujące główne kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, czyli przewodniki po kryteriach wyboru projektów w ramach programów regionalnych.

Wśród zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów, podobnie jak w zapisach dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, znajdują się odniesienia do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji – każdy Beneficjent musi wskazać w jakim stopniu jego projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje na których opierają się Regionalne Strategie Innowacji poszczególnych województw.

Niejednokrotnie, jak na przykład w województwie zachodniopomorskim, planowane są odrębne konkursy dla zdefiniowanych poszczególnych inteligentnych specjalizacji, czy też jak w województwie pomorskim w ramach ogłaszanych konkursów preferowane są do realizacji projekty zgodne z zdefiniowanymi inteligentnymi specjalizacjami.

Read moreRegionalne Inteligentne Specjalizacje