Szkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

szkolenia unijne dla przedsiębiorcówCzy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

Poprzednie perspektywy finansowe funduszy unijnych obfitowały w projekty szkoleniowe
i doradcze dla przedsiębiorców. O pieniądze unijne na szkolenia dla przedsiębiorców aplikowały nie tylko firmy, ale również inne instytucje – np. firmy szkoleniowe, które chciały organizować takie szkolenia.
Jeśli przedsiębiorca chciał podnieść kwalifikacje swoich pracowników i sam aplikował o fundusze, to zazwyczaj taki projekt osiągał zakładane cele i przynosił pożytek firmie. Niestety najczęściej jednak o fundusze aplikowały instytucje szkoleniowo-doradcze, które tworzyły projekt szkoleniowy tak, żeby wpisywał się w wytyczne i żeby
uzyskał jak najwięcej punktów. Często sprowadzało się to tylko do tego, żeby zespół projektowy miał pracę.

Jaki był tego efekt?

Przedsiębiorcy byli zasypywani ofertami darmowych szkoleń, które były w większości bardzo niskiej jakości,

Read moreSzkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

Pierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Pierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Nadszedł długo wyczekiwany moment uruchomienia funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Pierwszy konkurs został ogłoszony 30 grudnia 2014r w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Kolejną instytucją pośredniczącą, która ogłosiła harmonogram planowanych konkursów, jest Narodowe Centrum Badań i … Read morePierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Fundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku

dotacje 2014-20Fundusze Europejskie 2014-2020.

W niniejszym artykule chcemy Państwu zaprezentować istotne informacje dotyczące środków unijnych przyznanych nam na lata 2014-2020.
Zaczynając od kwestii nadrzędnych, należy wskazać dokument jakim jest Strategia Europa 2020.

 

 

Fundusze Europejskie 2014-2020 – strategia

Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
  • rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Read moreFundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku

Pomoc de minimis – zmiany w zasadach udzielania pomocy

european_union_flagPomoc de minimis co to jest?

Pomoc de minimis jest to jeden z instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ponad połowa pomocy de minimis udzielonej polskim firmom, to jest ponad 3 miliardy złotych, pochodziła ze środków zagranicznych. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w dalszym ciągu będzie się udzielać pomocy de minimis.

Read morePomoc de minimis – zmiany w zasadach udzielania pomocy

Inwestycje w OZE – Fundusze unijne 2014-2020

inwestycje w ozeInwestycje w OZE – Duża pula funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, będzie przeznaczona na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE).

Inwestycja w Odnawialne Źródła Energii, to złożone przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia wielu analiz ekonomicznych, prawnych czy technicznych, uzyskania licznych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, jak również dostosowywania planowanego przedsięwzięcia do ciągle zmieniających się przepisów.

Aby starać się o dotację, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy planowana inwestycja w OZE będzie możliwa do zrealizowania z punktu widzenia prawnego i formalnego oraz uwarunkowań technicznych. Następnie należy wykonać analizę opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia.

Inwestycje w OZE – audyt przedinwestycyjny, składający się z następujących kroków:

Read moreInwestycje w OZE – Fundusze unijne 2014-2020

Bony szkoleniowe dla przedsiębiorców z Małopolski!

bony na szkoleniaJUŻ OD 22 WRZEŚNIA 2014 R., pracownicy MSP, w tym głównie mikro przedsiębiorstw, mogą skorzystać z bonów szkoleniowych dofinansowanych ze środków europejskich na szkolenia organizowane przez Europoint.

 

//Bony szkoleniowe – korzyści//

 

PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” a oferta EUROPOINT

  • Wsparcie publiczne – Udział pracowników MMŚP, w szkoleniach dofinansowywanych z EFS, poprzez bon szkoleniowy wręczany przedsiębiorcy /wartość 45 zł za godz. szkolenia na 1 os./
  • Decydujesz jakie szkolenia – Otrzymanie możliwości dofinansowania szkoleń z zakresu istotnego dla rozwoju firmy – zmienia to obecne podejście, w którym to podmioty piszące projekty szkoleniowe i instytucje przyznające środki finansowe decydowały o tym, jakie szkolenia będą dofinansowane, a często nie te najbardziej potrzebne!
  • Szkolenia ze znakiem jakości – Organizacja dedykowanego szkolenia zamkniętego dla pracowników przedsiębiorstwa i/lub udział w szkoleniu otwartym, przez firmy szkoleniowe posiadające znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, wśród których jest EUROPOINT Group.
  • Wspierasz rozwój firmy – Udział w szkoleniu zamkniętym, uszytym na miarę, lub w szkoleniu otwartym, z zakresu będącego realną przestrzenią dla poszukiwania wiedzy i rozwiązań realnych problemów, czy budowania przewag konkurencyjnych firmy.

Read moreBony szkoleniowe dla przedsiębiorców z Małopolski!

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa

fundusze europejskie 2014-2020Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – czy w czasie tak dużych zmian w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dziś możemy spodziewać się coraz większych konkretów w sprawie wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020?

Krótko mówiąc TAK! Ale przechodząc do konkretów, tzw. ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jako kluczowy dokument w dniu 13 września weszła w życie.

Ustawa wdrożeniowa tzn. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020, jest strategicznie ważnym i bardzo oczekiwanym dokumentem po umowie partnerstwa, gdyż zapewnia ramy prawne dla realizacji zapisów oraz reguluje kluczowe kwestie dotyczące wdrażania poszczególnych programów operacyjnych w Polsce.

Ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 reguluje m.in. kwestie:

  • Zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces – czyli jakie kompetencje będą miały poszczególne instytucje w kraju i w 16 regionach kraju, zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie poszczególnych programów krajowych, czy Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Read moreFundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa

Prawo o Szkolnictwie Wyższym – nowelizacja ustawy

b + r środki unijneNowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jakie zmiany czekają Uczelnie Wyższe od 1 października 2014? Czy polskie uczelnie zaczną zarabiać na badaniach naukowych, a może zrobią to naukowcy … ?

1 października 2014 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym!
Zapisy znowelizowanej ustawy od wielu miesięcy budziły wiele emocji zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani współpracą w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, czy prac rozwojowych.

Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadza znaczące zmiany w obrocie prawami własności intelektualnej, które do tej pory stanowiły niemal wyłączną domenę uczelni.

Od ponad roku trwały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego negocjacje pomiędzy władzami uczelni publicznych i reprezentujących je dyrektorów centrów transferu technologii, a naukowcami, funduszami inwestycyjnymi oraz urzędnikami rządowymi, o ostateczny kształt ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie własności wynalazków.

Read morePrawo o Szkolnictwie Wyższym – nowelizacja ustawy