Bony szkoleniowe dla przedsiębiorców z Małopolski!

bony na szkoleniaJUŻ OD 22 WRZEŚNIA 2014 R., pracownicy MSP, w tym głównie mikro przedsiębiorstw, mogą skorzystać z bonów szkoleniowych dofinansowanych ze środków europejskich na szkolenia organizowane przez Europoint.

 

//Bony szkoleniowe – korzyści//

 

PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” a oferta EUROPOINT

 • Wsparcie publiczne – Udział pracowników MMŚP, w szkoleniach dofinansowywanych z EFS, poprzez bon szkoleniowy wręczany przedsiębiorcy /wartość 45 zł za godz. szkolenia na 1 os./
 • Decydujesz jakie szkolenia – Otrzymanie możliwości dofinansowania szkoleń z zakresu istotnego dla rozwoju firmy – zmienia to obecne podejście, w którym to podmioty piszące projekty szkoleniowe i instytucje przyznające środki finansowe decydowały o tym, jakie szkolenia będą dofinansowane, a często nie te najbardziej potrzebne!
 • Szkolenia ze znakiem jakości – Organizacja dedykowanego szkolenia zamkniętego dla pracowników przedsiębiorstwa i/lub udział w szkoleniu otwartym, przez firmy szkoleniowe posiadające znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, wśród których jest EUROPOINT Group.
 • Wspierasz rozwój firmy – Udział w szkoleniu zamkniętym, uszytym na miarę, lub w szkoleniu otwartym, z zakresu będącego realną przestrzenią dla poszukiwania wiedzy i rozwiązań realnych problemów, czy budowania przewag konkurencyjnych firmy.

Warunki dla MŚP dla skorzystania ze szkoleń:

 • siedziba MŚP lub oddziału MŚP mieści się w Małopolsce,
 • istnieje możliwość udzielenia MŚP pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenia,
 • MŚP nie przekroczyło przynależnych mu w ramach projektu PFK limitów bonów,
 • Na 180 przedsiębiorstw, które mają zostać objęte dofinansowaniami, aż 168 stanowić mają mikro firmy.

Ilość bonów szkoleniowych możliwych do otrzymania a status przedsiębiorstwa :

Mikro przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

 • Osoba samozatrudniona  – max. 100 bonów szkoleniowych x 45 zł = 4 500 zł
 • Mikro przedsiębiorstwa (2-9 osób) – max. 300 bonów szkoleniowych, w tym:
  przedsiębiorstwa 2-3-osobowe max. 150 bonów x 45 zł = 6 750 zł
  przedsiębiorstwa 4-9-osobowe max. 300 bonów x 45 zł = 13 500 zł

Małe przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

 • Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób) – max. 800 bonów szkoleniowych, w tym:
  przedsiębiorstwa 10-19-osobowe max. 400 bonów x 45 zł = 18 000 zł
  przedsiębiorstwa 20-49-osobowe – max. 800 bonów x 45 zł = 36 000 zł

Średnie przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

 • Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób) – max. 2000 bonów szkoleniowych, w tym:
  przedsiębiorstwa 50-99-osobowe max. 1000 bonów x 45 zł = 45 000 zł
  przedsiębiorstwa 100-249-osobowe max. 2000 bonów x 45 zł = 90 000 zł

//Bony szkoleniowe – Jak to działa – czyli co i jak po kolei w Podmiotowym Finansowaniu Kształcenia (PFK)?://

 

Założenia:
1. Wartość bonu szkoleniowego wynosi 90 zł – na 1 godz. szkolenia na os., w tym:

 • Wartość dofinansowania bonu szkoleniowego /na 1 os. za 1 godz. = 45 zł x 8 godz. = 360 zł x 2 dni  szkoleniowe = 720 zł dofinansowania ze środków EFS,
 • Wartość środków koniecznych do zapłacenia przez przedsiębiorcę za 1 bon szkoleniowy – 45 zł,
 • Jeżeli szkolenie zostanie zrealizowane przez firmę szkoleniową w cenie 45 zł za godz. szkolenia, środki te zostaną zwrócone przedsiębiorcy po rozliczeniu szkolenia,
 • 1h szkolenia 45 zł – zwrot założonych przez przedsiębiorcę środków po rozliczeniu szkolenia (ok. 1 m-c),
 • Jeżeli godzina szkolenia będzie droższa niż 45 zł z dofinansowania (np. 49 zł za 1h szkolenia) z dopłaconej kwoty przez przedsiębiorcę, pobrana zostanie tylko kwota przewyższająca wartość dofinansowania (tj. 4 zł) pozostałe środki 41 zł za 1h zostaną zwrócone przedsiębiorcy po rozliczeniu szkolenia (ok. 1 m-c),
 • Dla każdego pracownika zakupuje się bony w równej ilości czasu trwania szkolenia 1 szkolenie = 16 godz. szkoleniowych = 16 bonów szkoleniowych. 16 bonów szkoleniowych x 45 zł = 720 zł dofinansowania. 720 zł wykłada przedsiębiorca (odzyskuje, jeżeli godz. szkolenia ≤ 45 zł)

2. Bon szkoleniowy uprawnia do wyboru z oferty szkoleń firm posiadających znak jakości MSUES – w tym Europoint.
3. Instytucją odpowiedzialną za obsługę systemu wdrażania bonów szkoleniowych będzie Operator finansowy.
4. Europoint jako instytucja szkoleniowa włączona zostanie w proces rozliczenia bonów.
5. Przedsiębiorca jest kluczową osobą w całym systemie PFK, on wybiera co i na jakich warunkach finansowych zostanie dofinansowane.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani korzystaniem z bonów, zapraszamy do współpracy!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

2 thoughts on “Bony szkoleniowe dla przedsiębiorców z Małopolski!”

Leave a Comment