Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – kto i kiedy ma obowiązek jej używać w projektach unijnych?

8W grudniu ubiegłego roku została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – jest ona dostępna pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,

natomiast od 1 stycznia 2016 został wprowadzony obowiązek upublicznienia zapytań ofertowych oraz wyników postępowań prowadzonych przez beneficjentów dwóch programów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w niektórych Regionalnych Programach Operacyjnych – np. Województwa Śląskiego.

Więcej

Dotacje unijne dla rolnictwa

dotacje dla rolników

Na lata 2014-2020, czyli w obecnej perspektywie finansowej, związanej z funduszami unijnymi przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, Polska będzie miała do wykorzystania aż 13,5 mld euro!

W tym artykule chciałabym szczególnie przybliżyć możliwości pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców związanych z obszarem rolnictwa, młodych rolników, dotacji na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, dotacji na rozwój usług rolniczych, bo jak pokazują badania i statystyki rolnicy i przedsiębiorcy związani z obszarem rolnictwa szukają informacji o możliwościach pozyskania dotacji!

Więcej

Dotacje na inwestycje dla przedsiębiorców.

dotacje dla przedsiębiorcówSkończyły się dla przedsiębiorców czasy, kiedy mogli pozyskać pieniądze unijne na „proste” projekty, dzięki którym mogli zwiększyć swój potencjał i konkurencyjność, wybudować infrastrukturę, oraz doposażyć zaplecze w nowy sprzęt.

 

Teraz, żeby skorzystać z funduszy strukturalnych, przedsiębiorca będzie musiał dużo ambitniej podejść do sprawy, i postawić na rozwój poprzez zwiększenie innowacyjności. Kierunek polityki unijnej (a tym samym również polskiej) jest taki, aby w jak najszerszym zakresie nawiązywać współpracę nauki z biznesem, bo to da szansę krajom unii europejskiej na zwiększenie swojej innowacyjności, a tym samym zwiększy szanse w konkurowaniu z innymi potęgami gospodarczymi. Większość zatem działań, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, będzie „wymuszała” współpracę z naukowcami.
W artykule tym przedstawię przykładową ścieżkę, z jakiej będzie mógł skorzystać małopolski przedsiębiorca (mikro, mały bądź średni), składającą się z trzech etapów. W wielu województwach mechanizm będzie bardzo podobny, gdyż każdy Regionalny Program Operacyjny musi wpisywać się w założenia polityki unijnej i krajowej.

Więcej

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

inteligente specjalizacjeDla wielu Beneficjentów czas wakacji jest czasem intensywnej i wytężonej pracy z uwagi na nabory projektów planowane na III i IV kwartał 2015r. w ramach konkursów ogłaszanych zarówno w programach regionalnych jak i ogólnopolskich.

W większości regionów opublikowano już dokumenty wskazujące główne kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, czyli przewodniki po kryteriach wyboru projektów w ramach programów regionalnych.

Wśród zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów, podobnie jak w zapisach dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, znajdują się odniesienia do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji – każdy Beneficjent musi wskazać w jakim stopniu jego projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje na których opierają się Regionalne Strategie Innowacji poszczególnych województw.

Niejednokrotnie, jak na przykład w województwie zachodniopomorskim, planowane są odrębne konkursy dla zdefiniowanych poszczególnych inteligentnych specjalizacji, czy też jak w województwie pomorskim w ramach ogłaszanych konkursów preferowane są do realizacji projekty zgodne z zdefiniowanymi inteligentnymi specjalizacjami.

Więcej

Gdzie szukać dotacji?

gdzie szukac dotacji

Polscy przedsiębiorcy przyzwyczaili się już, że fundusze unijne to dla nich dodatkowa forma pomocy w rozwoju oraz w walce o rynek. Nie byłaby ona możliwa, gdybyśmy nie byli członkiem Unii.  Ale to już – niestety – OSTATNI taki zastrzyk pomocy dla Polski i tym samym polskich przedsiębiorców. Po raz drugi bowiem będziemy beneficjentem numer 1 w Unii – co oznacza że nasz kraj po raz drugi dostanie najwięcej  pieniędzy. Po tym okresie będziemy już – miejmy nadzieję – tak bogatym krajem, że to my będziemy wpłacać pieniądze do unijnego „koszyka” na wsparcie dla takich krajów jak Rumunia czy Bułgaria.

Teraz jednak należy skupić się na tym, żeby skorzystać z tego dobrodziejstwa jak najwięcej.

Przed nami największe, ale zarazem najtrudniejsze wyzwanie. Nie jesteśmy już bowiem jak ten Jelonek Bambi, który poznaje świat i uczy się funduszy – tak jak byliśmy w pierwszym rozdaniu funduszy, a więc w latach 2004-2006 – kiedy to wiele błędów nam wybaczano. Już poprzednia perspektywa (2007-2013) była trudniejsza i często trzeba było słono zapłacić za popełnione błędy. W tym momencie jesteśmy już w najwyższym stadium zaawansowania, w którym nie będzie miejsca na „darowane” błędy.

Więcej

Od pomysłu do przemysłu – czyli jak Polska chce wykorzystać potencjał przedsiębiorców.

badania + rozwójPonad 10 mld euro na badania i rozwój dla Polski!

Polska wynegocjowała na lata 2014-2020 największy w historii Unii budżet finansujący badania i rozwój. Przeznaczono na ten cel nieco ponad 10 mld euro, które to środki będą mogły być rozdysponowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Dzięki niemu mamy szansę na pobudzenie gospodarki koncentrując się na badaniach i innowacjach – ale w inny niż do tej pory sposób. Dotychczas bowiem większość inicjowanych projektów badawczych umiejscawianych było głównie na uczelniach – projekty te zazwyczaj nie kończyły się wdrożeniami, a często wcale nie były tak naprawdę potrzebne.

Nowatorskie rozwiązania i nowe technologie

Teraz chcemy wykorzystać potencjał tkwiący w polskich przedsiębiorcach, posiadających wiele twórczych pomysłów, które mogą być przekształcone na nowatorskie rozwiązania i powstanie nowych technologii. Do takich przedsięwzięć potrzebne jest finansowanie, które właśnie ma zapewnić PO Inteligentny Rozwój. Pieniądze będą kierowane w tym rozdaniu przede wszystkim do przedsiębiorców i współpracujących z nimi instytucji naukowych.

Więcej

Zielone światło dla funduszy unijnych na lata 2014-2020!

środki unijne 2014-2020Długo wyczekiwany moment dla wszystkich, liczących na fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, nadszedł 13 lutego b.r.

Wtedy bowiem Komisja Europejska zatwierdziła  te programy operacyjne, które dotąd były jeszcze niezaakceptowane. Mowa tu o 9 regionalnych programach operacyjnych oraz o krajowym programie „Inteligentny Rozwój”. Ten ostatni budził najwięcej kontrowersji, a ponieważ jest to drugi pod względem wielkości program operacyjny na lata 2014-2020 (największym jest PO Infrastruktura i Środowisko) i jednocześnie największy program w Unii finansujący badania i rozwój, to przyszło nam poczekać na jego akceptację dłużej.

Więcej

Szkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

szkolenia unijne dla przedsiębiorcówCzy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

Poprzednie perspektywy finansowe funduszy unijnych obfitowały w projekty szkoleniowe
i doradcze dla przedsiębiorców. O pieniądze unijne na szkolenia dla przedsiębiorców aplikowały nie tylko firmy, ale również inne instytucje – np. firmy szkoleniowe, które chciały organizować takie szkolenia.
Jeśli przedsiębiorca chciał podnieść kwalifikacje swoich pracowników i sam aplikował o fundusze, to zazwyczaj taki projekt osiągał zakładane cele i przynosił pożytek firmie. Niestety najczęściej jednak o fundusze aplikowały instytucje szkoleniowo-doradcze, które tworzyły projekt szkoleniowy tak, żeby wpisywał się w wytyczne i żeby
uzyskał jak najwięcej punktów. Często sprowadzało się to tylko do tego, żeby zespół projektowy miał pracę.

Jaki był tego efekt?

Przedsiębiorcy byli zasypywani ofertami darmowych szkoleń, które były w większości bardzo niskiej jakości,

Więcej

Pierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Pierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Nadszedł długo wyczekiwany moment uruchomienia funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Pierwszy konkurs został ogłoszony 30 grudnia 2014r w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Kolejną instytucją pośredniczącą, która ogłosiła harmonogram planowanych konkursów, jest Narodowe Centrum Badań i … Więcej

Fundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku

dotacje 2014-20Fundusze Europejskie 2014-2020.

W niniejszym artykule chcemy Państwu zaprezentować istotne informacje dotyczące środków unijnych przyznanych nam na lata 2014-2020.
Zaczynając od kwestii nadrzędnych, należy wskazać dokument jakim jest Strategia Europa 2020.

 

 

Fundusze Europejskie 2014-2020 – strategia

Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
  • rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Więcej