Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – kto i kiedy ma obowiązek jej używać w projektach unijnych?

8W grudniu ubiegłego roku została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – jest ona dostępna pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,

natomiast od 1 stycznia 2016 został wprowadzony obowiązek upublicznienia zapytań ofertowych oraz wyników postępowań prowadzonych przez beneficjentów dwóch programów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w niektórych Regionalnych Programach Operacyjnych – np. Województwa Śląskiego.

Read moreBaza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – kto i kiedy ma obowiązek jej używać w projektach unijnych?

Dotacje unijne dla rolnictwa

dotacje dla rolników

Na lata 2014-2020, czyli w obecnej perspektywie finansowej, związanej z funduszami unijnymi przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, Polska będzie miała do wykorzystania aż 13,5 mld euro!

W tym artykule chciałabym szczególnie przybliżyć możliwości pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców związanych z obszarem rolnictwa, młodych rolników, dotacji na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, dotacji na rozwój usług rolniczych, bo jak pokazują badania i statystyki rolnicy i przedsiębiorcy związani z obszarem rolnictwa szukają informacji o możliwościach pozyskania dotacji!

Read moreDotacje unijne dla rolnictwa

Dotacje na inwestycje dla przedsiębiorców.

dotacje dla przedsiębiorcówSkończyły się dla przedsiębiorców czasy, kiedy mogli pozyskać pieniądze unijne na „proste” projekty, dzięki którym mogli zwiększyć swój potencjał i konkurencyjność, wybudować infrastrukturę, oraz doposażyć zaplecze w nowy sprzęt.

 

Teraz, żeby skorzystać z funduszy strukturalnych, przedsiębiorca będzie musiał dużo ambitniej podejść do sprawy, i postawić na rozwój poprzez zwiększenie innowacyjności. Kierunek polityki unijnej (a tym samym również polskiej) jest taki, aby w jak najszerszym zakresie nawiązywać współpracę nauki z biznesem, bo to da szansę krajom unii europejskiej na zwiększenie swojej innowacyjności, a tym samym zwiększy szanse w konkurowaniu z innymi potęgami gospodarczymi. Większość zatem działań, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, będzie „wymuszała” współpracę z naukowcami.
W artykule tym przedstawię przykładową ścieżkę, z jakiej będzie mógł skorzystać małopolski przedsiębiorca (mikro, mały bądź średni), składającą się z trzech etapów. W wielu województwach mechanizm będzie bardzo podobny, gdyż każdy Regionalny Program Operacyjny musi wpisywać się w założenia polityki unijnej i krajowej.

Read moreDotacje na inwestycje dla przedsiębiorców.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

inteligente specjalizacjeDla wielu Beneficjentów czas wakacji jest czasem intensywnej i wytężonej pracy z uwagi na nabory projektów planowane na III i IV kwartał 2015r. w ramach konkursów ogłaszanych zarówno w programach regionalnych jak i ogólnopolskich.

W większości regionów opublikowano już dokumenty wskazujące główne kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, czyli przewodniki po kryteriach wyboru projektów w ramach programów regionalnych.

Wśród zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów, podobnie jak w zapisach dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, znajdują się odniesienia do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji – każdy Beneficjent musi wskazać w jakim stopniu jego projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje na których opierają się Regionalne Strategie Innowacji poszczególnych województw.

Niejednokrotnie, jak na przykład w województwie zachodniopomorskim, planowane są odrębne konkursy dla zdefiniowanych poszczególnych inteligentnych specjalizacji, czy też jak w województwie pomorskim w ramach ogłaszanych konkursów preferowane są do realizacji projekty zgodne z zdefiniowanymi inteligentnymi specjalizacjami.

Read moreRegionalne Inteligentne Specjalizacje

Gdzie szukać dotacji?

gdzie szukac dotacji

Polscy przedsiębiorcy przyzwyczaili się już, że fundusze unijne to dla nich dodatkowa forma pomocy w rozwoju oraz w walce o rynek. Nie byłaby ona możliwa, gdybyśmy nie byli członkiem Unii.  Ale to już – niestety – OSTATNI taki zastrzyk pomocy dla Polski i tym samym polskich przedsiębiorców. Po raz drugi bowiem będziemy beneficjentem numer 1 w Unii – co oznacza że nasz kraj po raz drugi dostanie najwięcej  pieniędzy. Po tym okresie będziemy już – miejmy nadzieję – tak bogatym krajem, że to my będziemy wpłacać pieniądze do unijnego „koszyka” na wsparcie dla takich krajów jak Rumunia czy Bułgaria.

Teraz jednak należy skupić się na tym, żeby skorzystać z tego dobrodziejstwa jak najwięcej.

Przed nami największe, ale zarazem najtrudniejsze wyzwanie. Nie jesteśmy już bowiem jak ten Jelonek Bambi, który poznaje świat i uczy się funduszy – tak jak byliśmy w pierwszym rozdaniu funduszy, a więc w latach 2004-2006 – kiedy to wiele błędów nam wybaczano. Już poprzednia perspektywa (2007-2013) była trudniejsza i często trzeba było słono zapłacić za popełnione błędy. W tym momencie jesteśmy już w najwyższym stadium zaawansowania, w którym nie będzie miejsca na „darowane” błędy.

Read moreGdzie szukać dotacji?

Od pomysłu do przemysłu – czyli jak Polska chce wykorzystać potencjał przedsiębiorców.

badania + rozwójPonad 10 mld euro na badania i rozwój dla Polski!

Polska wynegocjowała na lata 2014-2020 największy w historii Unii budżet finansujący badania i rozwój. Przeznaczono na ten cel nieco ponad 10 mld euro, które to środki będą mogły być rozdysponowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Dzięki niemu mamy szansę na pobudzenie gospodarki koncentrując się na badaniach i innowacjach – ale w inny niż do tej pory sposób. Dotychczas bowiem większość inicjowanych projektów badawczych umiejscawianych było głównie na uczelniach – projekty te zazwyczaj nie kończyły się wdrożeniami, a często wcale nie były tak naprawdę potrzebne.

Nowatorskie rozwiązania i nowe technologie

Teraz chcemy wykorzystać potencjał tkwiący w polskich przedsiębiorcach, posiadających wiele twórczych pomysłów, które mogą być przekształcone na nowatorskie rozwiązania i powstanie nowych technologii. Do takich przedsięwzięć potrzebne jest finansowanie, które właśnie ma zapewnić PO Inteligentny Rozwój. Pieniądze będą kierowane w tym rozdaniu przede wszystkim do przedsiębiorców i współpracujących z nimi instytucji naukowych.

Read moreOd pomysłu do przemysłu – czyli jak Polska chce wykorzystać potencjał przedsiębiorców.

Zielone światło dla funduszy unijnych na lata 2014-2020!

środki unijne 2014-2020Długo wyczekiwany moment dla wszystkich, liczących na fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, nadszedł 13 lutego b.r.

Wtedy bowiem Komisja Europejska zatwierdziła  te programy operacyjne, które dotąd były jeszcze niezaakceptowane. Mowa tu o 9 regionalnych programach operacyjnych oraz o krajowym programie „Inteligentny Rozwój”. Ten ostatni budził najwięcej kontrowersji, a ponieważ jest to drugi pod względem wielkości program operacyjny na lata 2014-2020 (największym jest PO Infrastruktura i Środowisko) i jednocześnie największy program w Unii finansujący badania i rozwój, to przyszło nam poczekać na jego akceptację dłużej.

Read moreZielone światło dla funduszy unijnych na lata 2014-2020!

Szkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

szkolenia unijne dla przedsiębiorcówCzy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

Poprzednie perspektywy finansowe funduszy unijnych obfitowały w projekty szkoleniowe
i doradcze dla przedsiębiorców. O pieniądze unijne na szkolenia dla przedsiębiorców aplikowały nie tylko firmy, ale również inne instytucje – np. firmy szkoleniowe, które chciały organizować takie szkolenia.
Jeśli przedsiębiorca chciał podnieść kwalifikacje swoich pracowników i sam aplikował o fundusze, to zazwyczaj taki projekt osiągał zakładane cele i przynosił pożytek firmie. Niestety najczęściej jednak o fundusze aplikowały instytucje szkoleniowo-doradcze, które tworzyły projekt szkoleniowy tak, żeby wpisywał się w wytyczne i żeby
uzyskał jak najwięcej punktów. Często sprowadzało się to tylko do tego, żeby zespół projektowy miał pracę.

Jaki był tego efekt?

Przedsiębiorcy byli zasypywani ofertami darmowych szkoleń, które były w większości bardzo niskiej jakości,

Read moreSzkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

Pierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Pierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Nadszedł długo wyczekiwany moment uruchomienia funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Pierwszy konkurs został ogłoszony 30 grudnia 2014r w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Kolejną instytucją pośredniczącą, która ogłosiła harmonogram planowanych konkursów, jest Narodowe Centrum Badań i … Read morePierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Fundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku

dotacje 2014-20Fundusze Europejskie 2014-2020.

W niniejszym artykule chcemy Państwu zaprezentować istotne informacje dotyczące środków unijnych przyznanych nam na lata 2014-2020.
Zaczynając od kwestii nadrzędnych, należy wskazać dokument jakim jest Strategia Europa 2020.

 

 

Fundusze Europejskie 2014-2020 – strategia

Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
  • rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Read moreFundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku