Dotacje unijne dla rolnictwa

dotacje dla rolników

Na lata 2014-2020, czyli w obecnej perspektywie finansowej, związanej z funduszami unijnymi przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, Polska będzie miała do wykorzystania aż 13,5 mld euro!

W tym artykule chciałabym szczególnie przybliżyć możliwości pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców związanych z obszarem rolnictwa, młodych rolników, dotacji na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, dotacji na rozwój usług rolniczych, bo jak pokazują badania i statystyki rolnicy i przedsiębiorcy związani z obszarem rolnictwa szukają informacji o możliwościach pozyskania dotacji!

OGŁOSZONO JUŻ KONKURSY I RUSZYŁY PIERWSZE NABORY!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, ogłosiła już pierwsze konkursy i rozpoczęła weryfikację wniosków złożonych w poszczególnych konkursach.
Warto więc zapoznać się z warunkami konkursów, obowiązującymi przy aplikowaniu zasadami, aby znaleźć się w gronie rolników i przedsiębiorców, którzy dzięki funduszom unijnym podniosą konkurencyjność swoich gospodarstw.
Najwięcej możliwości uzyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest w obszarze IV priorytetu czyli Inwestycji w Środki Trwałe poprzez takie działania jak „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”, „Przetwórstwo, marketing i rozwój produktów rolnych”.

Rolnicy zainteresowani „Modernizacją gospodarstw rolnych” mają jeszcze szansę aplikować – konkurs ogłoszony 19 października trwa do 17 listopada. W ramach ogłoszonego konkursu można pozyskać środki inwestycyjne na zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw w zakresie rozwoju produkcji prosiąt, rozwoju produkcji mleka krowiego, rozwoju produkcji bydła mięsnego. Pułap wsparcia to nawet 900 tys. na rozwój produkcji prosiąt i 500 tys. na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.
Rolnicy i przedsiębiorcy działający w obszarze przetwarzania, obrotu i rozwoju produktów rolnych mają jeszcze czas na przygotowanie wniosków aplikacyjnych! Konkurs w ramach którego można zakupić (wraz z instalacją):

 • maszyny lub urządzenia do   magazynowania, przygotowania lub przetworzenia produktów rolnych,
 • aparaturę pomiarową, kontrolną oraz sprzęt do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
  lub wybudować, rozbudować lub wyremontować budynki i budowle wykorzystywane do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
  budynki i budowle infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
  –    innych niż związanych z ochroną środowiska,
  –    kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów,
  – pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  trwa od 1 do 30 grudnia 2015 r. Wysokość wsparcia o którą może ubiegać się beneficjent to nawet 3 mln. zł.

MŁODY PRZEDSIĘBIORCZY ROLNIK …
Priorytet VI „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” to kolejne typy projektów którymi są zainteresowani młodzi, przedsiębiorczy rolnicy.

Popularne „Premie dla młodych rolników” czyli osób do 40 roku życia, to wsparcie w wysokości 100 tys. zł na poprawę konkurencyjności prowadzonych gospodarstw rolnych.

O wsparcie w wysokości 60 tys. zł mogą się ubiegać rolnicy zainteresowani „Restrukturyzacją małych gospodarstw”.
W ramach poddziałania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” mogą uzyskać wsparcie rolnicy, którzy poprzez zakup maszyn i urządzeń rolniczych chcieliby świadczyć usługi dla innych rolników. Wysokość planowanego wsparcia wynosi do 500 tys. kosztów kwalifikowanych.
I na koniec wsparcie dla tych rolników, którzy zamierzają rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.
Rolnicy, osoby fizyczne zamierzający rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą starać się o premię w wysokości 100 tys. zł, która może być wykorzystana na inwestycję np. zakup środków trwałych, środków obrotowych, umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej poza sektorem rolniczym.

Jak widać możliwości pozyskania przez rolników i przedsiębiorców, których działalność związana jest z rozwojem wsi i nowoczesnym rolnictwem środków finansowych pochodzących z puli funduszy unijnych jest niemało!
Ważne, aby śledzić pojawiające się aktualności i już przygotowywać się do pozyskania dostępnych funduszy poprzez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, opracowanie biznes planu, rozpoznanie rynku czy analizę zapotrzebowania na oferowane produkty.
Zapraszam do kontaktów w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Anna Malińska-Łagudza

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

Leave a Comment