Fundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku

dotacje 2014-20Fundusze Europejskie 2014-2020.

W niniejszym artykule chcemy Państwu zaprezentować istotne informacje dotyczące środków unijnych przyznanych nam na lata 2014-2020.
Zaczynając od kwestii nadrzędnych, należy wskazać dokument jakim jest Strategia Europa 2020.

 

 

Fundusze Europejskie 2014-2020 – strategia

Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

 • rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
 • rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
 • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Elementem realizacji tej strategii, jak również strategii kraju i regionów będą programy operacyjne na lata 2014-2020. Poniżej istotne informacje:

 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie nadal realizowany. (art. Inwestycje w OZE)
 2. Nie będzie już Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – jego cele będą realizowane poprzez programy Operacyjne: Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne,
 3. Nadal pozostaną Regionalne Programy Operacyjne,
 4. W miejsce Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wejdzie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
 5. Zamiast Europejska Współpraca Terytorialna będzie Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
 6. Pozostaną Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna

 

Fundusze Europejskie 2014-2020  – nowości

Nowością w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wyznaczono obszary funkcjonalne, obejmujące miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu, tak aby mogły realizować wspólne przedsięwzięcia w ramach ZIT.
Przykładowymi działaniami finansowanymi w ramach ZIT będą:

 • Transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny
 • Rewitalizacja obszarów
 • Poprawa stanu środowiska
 • Zwiększenie efektywności energetycznej
 • Rozwój technologiczny oraz innowacje

Nowe jest również podejście Komisji Europejskiej do rozdysponowania funduszy. Do tej pory środki były przeznaczane dla obszarów słabiej rozwiniętych po to, żeby wyrównać szanse. Teraz natomiast więcej pieniędzy dostaną te regiony, które radzą sobie lepiej. Tendencja jest bowiem taka, że mamy ścigać najlepszych – USA, Chiny, a szansę na to mają tylko silni, dlatego ich należy wspierać.

Przedstawione powyżej informacje stanowią wstęp do tematyki. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszego bloga oraz do zapoznania się z informacjami prezentowanymi na naszej stronie internetowej.

powiązany artykuł: Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 ustawa wdrożeniowa

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

Leave a Comment