Inwestycje w OZE – Fundusze unijne 2014-2020

inwestycje w ozeInwestycje w OZE – Duża pula funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, będzie przeznaczona na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE).

Inwestycja w Odnawialne Źródła Energii, to złożone przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia wielu analiz ekonomicznych, prawnych czy technicznych, uzyskania licznych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, jak również dostosowywania planowanego przedsięwzięcia do ciągle zmieniających się przepisów.

Aby starać się o dotację, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy planowana inwestycja w OZE będzie możliwa do zrealizowania z punktu widzenia prawnego i formalnego oraz uwarunkowań technicznych. Następnie należy wykonać analizę opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia.

Inwestycje w OZE – audyt przedinwestycyjny, składający się z następujących kroków:

 1. Weryfikacja wskazanej lokalizacji w kontekście warunków naturalnych, przy uwzględnieniu planowanego Odnawialnego Źródła Energii (OZE) i/lub doboru optymalnego rozwiązania (np. odpowiednia ekspozycja na słońce, mapa wietrzności, ukształtowanie terenu czy lokalne warunki atmosferyczne).
 2. Weryfikacja wskazanej lokalizacji z punktu widzenia ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań
 3. Weryfikacja planowanej inwestycji ze względu na decyzje środowiskowe.
 4. Przygotowanie wniosku do operatora sieci w celu uzyskania wstępnych warunków przyłączenia.
 5. Przygotowanie wniosku do władz gminy wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej
 6. Wstępna wycena kosztów inwestycji.
 7. Wstępny szacunek prognozowanych przychodów m.in. w oparciu o regulacje prawa związane z inwestycją w OZE i branżą energetyczną

Jeśli wynik audytu będzie pozytywny, możemy przystąpić do kolejnego etapu przedsięwzięcia;

fundusze europejskie 2014-2020Inwestycje w OZE – wykonanie projektu technicznego instalacji OZE i wniosku o pozwolenie na budowę.

 1. Dobór / ustalenie OZE dla planowanej inwestycji oraz dobór konkretnej technologii, optymalnej dla danego terenu.
 2. Sporządzenie projektu technicznego instalacji OZE, zawierający zweryfikowane informacje o parametrach urządzeń wytwórczych wraz z opiniami oraz ustaleniami, wraz z kosztorysem
 3. Opracowanie specyfikacji instalacji OZE – opisu przedmiotu zamówienia (usługi), na podstawie której Zamawiający może wyłonić wykonawcę usługi zgodnie z procedurą / trybem konkurencyjności
 4. Opracowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jednocześnie z powyższym etapem należy podjąć działania zmierzające do uzyskania dofinansowania. Warto mieć świadomość, na czym będą one polegać:

Krok 1. ANALIZA, WERYFIKACJA I DOBÓR ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA OZE z funduszy zewnętrznych.

Polega na szczegółowej analizie doboru optymalnego źródła dofinansowania i przygotowania do złożenia dokumentów aplikacyjnych, dokonanej w oparciu o wstępne założenia (lokalizacja, zakres i budżet inwestycji)

Krok 2. PRZEPROWADZENIE PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY inwestycji zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Krok 3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ – wiosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami i załącznikami

W oparciu o kompletną dokumentację techniczną i uzyskane pozwolenia, możliwe jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dofinansowania z funduszy zewnętrznych

Krok 4. POZYSKANIE DOFINANSOWANIA

Jak widać z powyższego, proces pozyskania dofinansowanie z funduszy unijnych na inwestycje w OZE należy zaplanować z dużym wyprzedzeniem i bardzo dokładnie. Nie czekajmy zatem do momentu ogłoszenia konkursów z poszczególnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, lecz już teraz przygotujmy szczegółowy harmonogram realizacji.

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

4 thoughts on “Inwestycje w OZE – Fundusze unijne 2014-2020”

 1. Bardzo przejrzyście i prosto opisany proces inwestycyjny. Niestety, na ogół, w inwestycjach OZE najwięcej problemów jest przy pozwoleniach środowiskowych i ten etap może bardzo długo. Przykładem są elektrownie wodne, bo do tego dochodzą jeszcze pozwolenia wodno-prawne. Miejmy nadzieję, że w nowej perspektywie cały proces inwestycyjnej będzie łatwiejszy.

 2. Bardzo rzetelny i fachowy wpis. Inwestycja w OZE się opłaca. Dotacje które można pozyskać są wysokie, a weryfikacja przedinwestycyjna nie jest tak skomplikowaną czynnością jak się wydaje.

 3. To dobry czas aby inwestować w OZE. Dotacje są spore, ale aby je otrzymać trzeba przejść żmudną drogę przez biurokracje. Ale warto.
  Jeśli chodzi o artykuł to jest bardzo rzetelny i wyczerpujący na tyle aby zainteresować tematem potencjalnego inwestora w odnawialne źródła energii.

Leave a Comment