Pierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Flag_of_the_European_UnionPierwsze konkursy z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Nadszedł długo wyczekiwany moment uruchomienia funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Pierwszy konkurs został ogłoszony 30 grudnia 2014r w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców.

Kolejną instytucją pośredniczącą, która ogłosiła harmonogram planowanych konkursów, jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z harmonogramu wynika, że konkursy rusza pełną parą od II kwartału b.r.
W pierwszej kolejności po pieniądze unijne będą mogli zgłaszać się przedsiębiorcy MŚP, dla których uruchomiony będzie nabór ciągły z uproszczonymi formalnościami – beneficjent pozna decyzję w ciągu 60 dni od złożenia aplikacji. Fundusze będą przeznaczone na projekty badawczo-rozwojowe, które będą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Będzie to poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Również w kwietniu NCBiR ogłosi nabór do programu INNOLOT w ramach POIR. Będzie to konkurs dla konsorcjów naukowych, których liderami będą przedsiębiorcy. W wyniku tych projektów powstaną demonstratory technologii związanych z branżą lotniczą.
Od maja szansę na uzyskanie pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (DEMONSTRATOR)  będą mieli też przedsiębiorcy z pomysłami na prace badawcze. W wyniku realizacji tych projektów będą mogły powstać prototypy.
Uczelnie będą mogły natomiast aplikować o pieniądze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W II kwartale b.r. uruchomione zostaną nabory dla akademickich biur karier na projekty które wzmocnią te jednostki jak również pomogą im lepiej przygotować studentów do wymogów pracodawców.
Będzie też ogłoszony konkurs, który w pewnym stopniu zastąpi kierunki zamawiane. Program ten będzie miał za zadanie wzmocnienie kształcenia przedsiębiorczości kompetencji interpersonalnych oraz analitycznych studentów, oraz pomoc studentom w sprostaniu wymaganiom jakie stawiają pracodawcy.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosi w kwietniu konkurs E-PIONIER, w ramach którego będą mogli przedstawiać swoje projekty do dofinansowania programiści, chcący pomagać w znalezieniu rozwiązań dla istotnych problemów społeczno -gospodarczych.
O harmonogramach konkursów będziemy Państwa informować w miarę ogłaszania ich przez kolejne Instytucje.

3.00 avg. rating (66% score) - 3 votes

Leave a Comment