Od pomysłu do przemysłu – czyli jak Polska chce wykorzystać potencjał przedsiębiorców.

badania + rozwójPonad 10 mld euro na badania i rozwój dla Polski!

Polska wynegocjowała na lata 2014-2020 największy w historii Unii budżet finansujący badania i rozwój. Przeznaczono na ten cel nieco ponad 10 mld euro, które to środki będą mogły być rozdysponowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Dzięki niemu mamy szansę na pobudzenie gospodarki koncentrując się na badaniach i innowacjach – ale w inny niż do tej pory sposób. Dotychczas bowiem większość inicjowanych projektów badawczych umiejscawianych było głównie na uczelniach – projekty te zazwyczaj nie kończyły się wdrożeniami, a często wcale nie były tak naprawdę potrzebne.

Nowatorskie rozwiązania i nowe technologie

Teraz chcemy wykorzystać potencjał tkwiący w polskich przedsiębiorcach, posiadających wiele twórczych pomysłów, które mogą być przekształcone na nowatorskie rozwiązania i powstanie nowych technologii. Do takich przedsięwzięć potrzebne jest finansowanie, które właśnie ma zapewnić PO Inteligentny Rozwój. Pieniądze będą kierowane w tym rozdaniu przede wszystkim do przedsiębiorców i współpracujących z nimi instytucji naukowych.

Pieniądze dla polskich przedsiębiorców

Firmy będą mogły prowadzić projekty badawczo-rozwojowe również samodzielnie. Nacisk będzie położony na efekt końcowy – projekt będzie musiał zakończyć się wdrożeniem do gospodarki. Dzięki temu jest szansa na skuteczne przekształcenie pomysłów w innowacyjne produkty, zaawansowane technologicznie usługi i opracowanie nowych, innowacyjnych technologii. Jeśli zamysły się powiodą, to takie działanie pozwoli na budowanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw opartej na badaniach i rozwoju.

 20,5 tysiąca nowych miejsc pracy do końca 2023 roku.

Zakłada się, że pieniądze te pomogą ponad dwunastu tysiącom firm w prowadzeniu działań badawczo-rozwojowych, dzięki czemu utworzonych zostanie 20,5 tysiąca nowych miejsc pracy do końca 2023 roku. Zakłada się również, że polscy przedsiębiorcy będą eksportować dwa razy więcej niż obecnie zaawansowanych technologicznie produktów. Polska będzie stawiać na projekty dodatkowo wpisujące się w tzw. „inteligentne specjalizacje”, tzn. te dziedziny gospodarki, w których tkwi nasz największy potencjał rozwojowy.

Co będzie finansować POIR?
Fundusze unijne z POIR będą przeznaczone w szczególności na:

 • Wsparcie dla firm w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych (ok. 44% budżetu)
 • Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw (ok. 25% budżetu)
 • Zwiększenie potencjału sektora nauki w zakresie badań (ok. 14% budżetu)
 • Zapewnienie przedsiębiorstwom odpowiednich warunków do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R) – ok. 12% budżetu.
 • Reszta środków zostanie przeznaczona na tzw. „pomoc techniczną”.

Najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców i innych instytucji zainteresowanych pomocą będą konkursy realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
NCBiR już ogłosiło planowany harmonogram naborów, natomiast PARP wskazała, czym głównie będzie się zajmować.

Przykładowymi działaniami skierowanymi do przedsiębiorców będą:

 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa („Szybka Ścieżka”) oraz prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej („Demonstrator”). W tym przypadku wsparcie uzyskają te projekty, które będą dotyczyły badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowych lub ulepszonych rozwiązań. Pozyskane środki pomogą przedsiębiorcom wprowadzić te rozwiązania na rynek.
 • Sektorowe programy B+R – dla dużych przedsięwzięć B+R, które będą ważne dla rozwoju poszczególnych branż gospodarki. Do takich przedsięwzięć będą przystępować grupy przedsiębiorstw, wskazując w imieniu danej branży zarys agendy badawczej i zapotrzebowanie na prace B+R.
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – m.in. bony na innowacje, ochrona własności przemysłowej czy umiędzynarodowienie krajowych klastrów.
  W obszarze promocji i umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw będą środki dla MŚP w promocję marek produktowych oraz polskie mosty technologiczne.
  Dla MŚP dostępne będzie finansowanie innowacyjnej działalności z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka w innowacyjne start-upy, inwestycje grupowe aniołów biznesu, Fundusz Pożyczkowy, oraz wsparcie w dostępie do rynku kapitałowego.

W jakiej formie będą wykorzystywane środki unijne?
Będą to bezzwrotne dotacje, jak również zwrotne pożyczki, czy np. wejścia kapitałowe.

Realizacja projektów B+R będzie często jedyną szansą dla przedsiębiorstw i uczelni na pozyskania dotacji bezzwrotnych – dużych funduszy, które mają przynieść korzyść na kolejne dziesiątki lat.

Musimy nauczyć się jak pobudzić współpracę biznesu i nauki, jak tworzyć i realizować projekty B+R, aby mogły one zakończyć się wdrożeniem do gospodarki i przyniosły zamierzone, długofalowe efekty finansowe. Niestety nie mamy w tym obszarze zbyt wiele doświadczeń, jakie np. mają kraje Europy Zachodniej, brakuje nam ekspertów i specjalistów ds. B+R, ale za to posiadamy ogromny potencjał polskich naukowców i pomysłowość przedsiębiorców. Posiadamy też zasoby – jak chociażby polskie złoto, czyli węgiel, które marnotrawimy spalając w prymitywny sposób. Zamiast tego możemy postawić na wytwarzanie z niego drogich półproduktów, jak np. plastik, detergenty, barwniki, środki zapachowe czy nawet leki. Możemy też wykorzystywać stosunkowo tani węgiel zamiast drogiego, importowanego oleju opałowego. Ta rewolucyjna technologia jest opracowywana przez polskich naukowców i będzie mogła być wdrożona do przemysłu w perspektywie 2-3 lat. Takich przykładów innowacyjnych pomysłów można by podawać wiele – i w tym nasza siła.

Przed nami duże wyzwanie i dużo pracy, często będzie się to wiązać ze zmianą myślenia i podejścia do projektów, oraz zdobyciem nowej wiedzy i kwalifikacji. To jednak jedyna droga, żeby wykorzystać nasze możliwości i potencjał, oraz szansę jaka teraz stoi przed nami dzięki środkom unijnym, które mogą sfinansować nasze pomysły.

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

Leave a Comment