Prawo o Szkolnictwie Wyższym – nowelizacja ustawy

b + r środki unijneNowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jakie zmiany czekają Uczelnie Wyższe od 1 października 2014? Czy polskie uczelnie zaczną zarabiać na badaniach naukowych, a może zrobią to naukowcy … ?

1 października 2014 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym!
Zapisy znowelizowanej ustawy od wielu miesięcy budziły wiele emocji zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani współpracą w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, czy prac rozwojowych.

Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadza znaczące zmiany w obrocie prawami własności intelektualnej, które do tej pory stanowiły niemal wyłączną domenę uczelni.

Od ponad roku trwały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego negocjacje pomiędzy władzami uczelni publicznych i reprezentujących je dyrektorów centrów transferu technologii, a naukowcami, funduszami inwestycyjnymi oraz urzędnikami rządowymi, o ostateczny kształt ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie własności wynalazków.
Okrągłe Stoły Innowacyjności organizowane regularnie przez Panią Minister przynosiły coraz to nowe pomysły na nowy system, który sprzyjał będzie innowacjom (pamiętać należy, że patent jeszcze innowacją nie jest, chyba że zostanie wdrożony do praktyki rynkowej, czyli zamieni się w produkt, który znajdzie swojego nabywcę).
Władze uczelni optowały za pozostawieniem praw własności w jednostkach naukowych, ale urzędnicy wspierani przez walecznych naukowców chcieli doprowadzić do ich uwłaszczenia, co spotkałoby się z aprobatą inwestorów prywatnych.

Po wielu miesiącach debat i sporów parlament RP przyjął, jakby się wydawało, salomonowe rozwiązanie…

ustawa prawo o szkolnictwie wyższymdające trzymiesięczny okres pierwszeństwa dla uczelni na podjęcie decyzji o komercjalizacji zidentyfikowanej na gruncie prowadzonych prac badawczych własności intelektualnej lub jej przekazanie twórcy za wynagrodzeniem nie mniejszym niż część minimalnego wynagrodzenia.

Takie „quasi uwłaszczenie naukowców” spodobało się również w Kancelarii Prezydenta, który bez zastrzeżeń podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym we wrześniu br.
Teraz na polskich uczelniach zaczyna się okres gorączkowych przygotowań do zderzenia się z nową rzeczywistością, a przede wszystkim próba odpowiedzi na szereg pytań o szczegóły nowego „ekosystemu innowacji”.

Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – wymagania stawiane Polskim uczelniom „III generacji” :
  • wypracowanie i wdrożenie nowych zapisów i regulaminów komercjalizacji, w tym tworzenia spółek przyuczelnianych,
  • implementowanie jasnych zasad wykorzystania swojej infrastruktury badawczej na potrzeby przemysłu,
  • przygotowanie nowych wzorów umów wykorzystywanych w procesach zarządzania własnością intelektualną,
  • przypisanie nowych zadań centrom transferu technologii, akademickim inkubatorom przedsiębiorczości i porządne przemyślenie opcji powołania tzw. spółki celowej.

Do tego przyjdzie konieczność analizy – skąd na to wszystko wziąć pieniądze skoro z komercjalizacji jeszcze nic nie mamy!

Z drugiej strony zapewne naukowcy, zwłaszcza Ci „przedsiębiorczy”, będą niecierpliwie oczekiwać na efekty ww. zmian i decydować czy partnerem w komercjalizacji ich wynalazków będą uczelnie, czy może jednak prywatne firmy branżowe lub finansowe. Z niecierpliwością wdrożenia zmian wypatrują także fundusze inwestycyjne, które do tej pory nie paliły się do kooperacji biznesowej z jednostkami naukowymi, a tym bardziej wchodzeniem kapitałowym do spółek „odpryskowych” (spin-off / spin-out).

Założenie jest takie, że znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, przy jednoczesnym rozpoczęciu dystrybucji funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020, ma dawać lepsze warunki do efektywnego wdrażania na rynek własności intelektualnej generowanej w środowisku akademickim, jak również intensyfikacji współpracy szkół wyższych z biznesem w obszarze edukacji, projektów badawczych oraz usług eksperckich.
Jak będą efekty – zapewne czas pokaże…
Życzę powodzenia wszystkim kreatywnym, którzy będą potrafili wykorzystać swoją szansę!
Kamil Kipiel

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

Leave a Comment