Szkolenia dla przedsiębiorców – Czy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

szkolenia unijne dla przedsiębiorcówCzy przedsiębiorca przeszkoli się za pieniądze unijne?

Poprzednie perspektywy finansowe funduszy unijnych obfitowały w projekty szkoleniowe
i doradcze dla przedsiębiorców. O pieniądze unijne na szkolenia dla przedsiębiorców aplikowały nie tylko firmy, ale również inne instytucje – np. firmy szkoleniowe, które chciały organizować takie szkolenia.
Jeśli przedsiębiorca chciał podnieść kwalifikacje swoich pracowników i sam aplikował o fundusze, to zazwyczaj taki projekt osiągał zakładane cele i przynosił pożytek firmie. Niestety najczęściej jednak o fundusze aplikowały instytucje szkoleniowo-doradcze, które tworzyły projekt szkoleniowy tak, żeby wpisywał się w wytyczne i żeby
uzyskał jak najwięcej punktów. Często sprowadzało się to tylko do tego, żeby zespół projektowy miał pracę.

Jaki był tego efekt?

Przedsiębiorcy byli zasypywani ofertami darmowych szkoleń, które były w większości bardzo niskiej jakości,

i chociaż nie trzeba było za nie zapłacić, to dla firmy była to czysta strata – żeby wziąć udział w takim szkoleniu trzeba było wypełnić stosy dokumentacji, co było bardzo czasochłonne, po drugie szkolenie było zazwyczaj czystą stratą czasu uczestnika.
 
Jakie to miało konsekwencje? Bardzo niekorzystne – szczególnie dla branży szkoleniowej.
Przede wszystkim ogromna podaż darmowych szkoleń bardzo osłabiła rynek komercyjny.
Dodatkowo fakt, że były to szkolenia bardzo słabe merytorycznie, osłabiło chęć przedsiębiorców
do uczestnictwa w szkoleniach.

Czy ma się to zmienić w perspektywie 2014-2020? Czy obecnie szkolenia
dla przedsiębiorców będą możliwe i dobrze przygotowane od strony merytorycznej?

Na szczęście tak.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje uruchomienie na przełomie I i II kwartału 2015 Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Będzie to platforma, za pomocą której przedsiębiorcy będą mogli wyszukać i zgłosić się oraz swoich pracowników na interesujące ich szkolenie. RUR będzie zawierał nie tylko szkolenia, ale również inne usługi rozwojowe, jak np. doradztwo, mentoring czy coaching. Będą w nim mogły się znaleźć też komercyjneusługi rozwojowe, ale przede wszystkim będzie zawierał te finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żeby dane szkolenie mogło znaleźć się w RUR jako finansowane z funduszy unijnych, organizująca go firma szkoleniowa będzie musiała spełnić wymagania jakościowe, stawiane przez Rejestr Usług Rozwojowych. RUR będzie elementem krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

Co ma to zmienić?

 1. Przede wszystkim łatwy dostęp do ofert szkoleniowych dla przedsiębiorców. Będzie on miał możliwość
  wyszukania takiej oferty, która faktycznie będzie mu odpowiadała – szczególnie pod względem merytorycznym.
  Będzie miał pewność, że uczestnictwo w szkoleniu przyniesie korzyść jemu i jego pracownikom.
 2. Interesujące przedsiębiorcę szkolenie będzie mogło być dofinansowane ze środków unijnych, a procedura
  uzyskania tego dofinansowania będzie uproszczona – nie będzie już musiał podpisywać ogromnej liczby dokumentów.
 3. Przedsiębiorca będzie miał pewność, że firma organizująca dofinansowane szkolenia przeszła szczegółową
  selekcję i spełnia określone standardy jakościowe, a zatem nie jest przypadkowa lecz wybrana i stale kontrolowana.
  Będzie to miało duży wpływ również na jakość samego szkolenia dla przedsiębiorców.
 4. Ma to pobudzić rynek szkoleń komercyjnych – firmy szkoleniowe będą mogły organizować szkolenia,
  w których jednocześnie będą uczestniczyć osoby płacące za szkolenie komercyjnie, jak również osoby
  z dofinansowaniem unijnym.W chwili obecnej analogiczny system jest testowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
  który realizuje pilotażowy projekt oparty na rozwiązaniu bonów szkoleniowych.

  Czy docelowo będą to bony szkoleniowe, czy jakiś inny system refundacji?

– tego jeszcze nie wiemy.
Wiemy natomiast, że będą określone limity dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców, ponieważ w każdym przypadku przedsiębiorca będzie musiał dopłacić jakąś część szkolenia (nie otrzyma zwrotu 100%).

Pozostaje mieć nadzieję, że zostaną wyciągnięte wszystkie wnioski z błędów popełnianych w poprzednich perspektywach finansowych, a środki unijne faktycznie wpłyną na rozwój społeczeństwa.

5.00 avg. rating (94% score) - 2 votes

Leave a Comment