Prawo o Szkolnictwie Wyższym – nowelizacja ustawy

b + r środki unijneNowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jakie zmiany czekają Uczelnie Wyższe od 1 października 2014? Czy polskie uczelnie zaczną zarabiać na badaniach naukowych, a może zrobią to naukowcy … ?

1 października 2014 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym!
Zapisy znowelizowanej ustawy od wielu miesięcy budziły wiele emocji zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani współpracą w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, czy prac rozwojowych.

Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadza znaczące zmiany w obrocie prawami własności intelektualnej, które do tej pory stanowiły niemal wyłączną domenę uczelni.

Od ponad roku trwały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego negocjacje pomiędzy władzami uczelni publicznych i reprezentujących je dyrektorów centrów transferu technologii, a naukowcami, funduszami inwestycyjnymi oraz urzędnikami rządowymi, o ostateczny kształt ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie własności wynalazków.

Read morePrawo o Szkolnictwie Wyższym – nowelizacja ustawy