Jak pisać projekty unijne, czyli o czym należy pamiętać przygotowując się do aplikowania o dotację?

jak pisać projkety unijneJak pisać projekty unijne? Refleksja na nową perspektywę finansową.

Realna możliwość składania wniosków aplikacyjnych i pozyskania dotacji w obecnej perspektywie finansowej jest już coraz bliższa i precyzyjniej określona. Większość instytucji wdrożeniowych, czyli najogólniej rzecz ujmując tych bezpośrednio współpracujących z projektodawcami, ogłosiła terminy planowanych naborów na rok 2015. Zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak też duże firmy, uczelnie, administracja publiczna czy podmioty samorządu terytorialnego mogą starać się o pozyskanie środków unijnych na pomoc w realizacji swoich przedsięwzięć.

Pomysł, projekt – czy to dobre połączenie?

Pomysł i projekt muszą być połączeniem nie tylko dobrym, ale nawet doskonałym.
Punktem wyjścia do aplikowania o środki unijne jest pomysł na przedsięwzięcie, które można realizować w ramach dostępnych programów operacyjnych.

Read moreJak pisać projekty unijne, czyli o czym należy pamiętać przygotowując się do aplikowania o dotację?