Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa

fundusze europejskie 2014-2020Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – czy w czasie tak dużych zmian w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dziś możemy spodziewać się coraz większych konkretów w sprawie wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020?

Krótko mówiąc TAK! Ale przechodząc do konkretów, tzw. ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jako kluczowy dokument w dniu 13 września weszła w życie.

Ustawa wdrożeniowa tzn. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020, jest strategicznie ważnym i bardzo oczekiwanym dokumentem po umowie partnerstwa, gdyż zapewnia ramy prawne dla realizacji zapisów oraz reguluje kluczowe kwestie dotyczące wdrażania poszczególnych programów operacyjnych w Polsce.

Ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 reguluje m.in. kwestie:

  • Zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces – czyli jakie kompetencje będą miały poszczególne instytucje w kraju i w 16 regionach kraju, zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie poszczególnych programów krajowych, czy Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Read moreFundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa