Pomoc de minimis – zmiany w zasadach udzielania pomocy

european_union_flagPomoc de minimis co to jest?

Pomoc de minimis jest to jeden z instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ponad połowa pomocy de minimis udzielonej polskim firmom, to jest ponad 3 miliardy złotych, pochodziła ze środków zagranicznych. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w dalszym ciągu będzie się udzielać pomocy de minimis.

Read morePomoc de minimis – zmiany w zasadach udzielania pomocy