Fundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku

dotacje 2014-20Fundusze Europejskie 2014-2020.

W niniejszym artykule chcemy Państwu zaprezentować istotne informacje dotyczące środków unijnych przyznanych nam na lata 2014-2020.
Zaczynając od kwestii nadrzędnych, należy wskazać dokument jakim jest Strategia Europa 2020.

 

 

Fundusze Europejskie 2014-2020 – strategia

Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
  • rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Read moreFundusze europejskie 2014 – 2020 krok po kroku